eller lokal konto

Nyheter

Tekst og foto: Marte Hotvedt
- Jeg hadde ikke hatt en sjanse uten, sier musikkappgründer Stein Medby.
I løpet av året gikk stiftelsen inn med om lag 13,1 millioner kroner i til sammen 111 spennede kulturnæringsprosjekter i Nord-Norge og på Svalbard.
Foto: Torgrim Rath Olsen
Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gir til sammen fem og en halv millioner kroner til film, scenekunst og tverrfaglige prosjekter.
Kulturnæringsstiftelsen har gjennom 2014 bevilget omlag 16 millioner kroner til i alt 109 prosjekter.
Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gir til sammen ni millioner kroner til over 60 prosjekter innen musikk, litteratur og visuell kunst.
Foto: Morten Albertsen
38 søkere innen film, scenekunst og flerfaglige prosjekter får til sammen 6,3 millioner kroner.
Alle innleggene og diskusjonene i Kulturnæringskonferansen som gikk av stabelen i Tromsø 26. og 27. mai er nå tilgjengelig på nett.
Det er allerede godt over 200 deltakere, så her kan det bli fullt.
Vi møter et stort engasjement fra aktører med spennende satsinger, og siden oppstarten i september 2012 har Kulturnæringsstiftelsen gått inn i 161 prosjekter med til sammen 28 millioner kroner i tilskudd, investeringer og lånegarantier.
Kulturnæringsstiftelsen har gjort årets tredje og siste tildelingsrunde til kort- og dokumentarfilmer. "Karenina & I" produsert av Ortopolare AS og "My Sister, 2 Spirited" produsert av KOKO Film mottar 100 000 kr hver i støtte.
58 prosjekter innen musikk, litteratur og visuell kunst får tildelt støtte
Mer privat kapital i kulturlivet vil etter vår vurdering kunne styrke både kulturen og samfunnsøkonomien. Men da må regjeringen lage incentiver og regelverk som gjør det logisk og lønnsomt for næringsliv og privatpersoner å rette kapital inn mot kulturlivet.

Sider