eller lokal konto

Virksomhetsrapport for 2017

I løpet av året gikk stiftelsen inn med om lag 13,1 millioner kroner i til sammen 111 spennede kulturnæringsprosjekter i Nord-Norge og på Svalbard.

Kulturnæringsstiftelsen er inne i sitt sjette og siste driftsår. SpareBank 1 Nord-Norge arbeider nå med å omlegge forvaltningen av bankens samfunnsutbytte, slik at flere av de gamle ordningene – inklusive den øremerkede satsingen på kulturnæring – skal innlemmes i en ny og mer enhetlig ordning. Kultur og kulturnæring vil bli viktige målområder for bankens samfunnsengasjement også for framtiden. 

Siden oppstarten høsten 2012 har Kulturnæringsstiftelsen gitt mer enn 85 millioner kroner i tilskudd til 600 kulturnæringsprosjekter i Nord-Norge. Vi har stor tro på at dette har vært en riktig satsing. Mange arbeidsoppgaver innen industri, transport og serviceyrker overtas av digital teknologi og automatisering. Kultur og kreativ kompetanse blir på sin side viktigere, både som grunnlag for helt nye arbeidsplasser og for å vitalisere eksiterende næringsliv. 

Onsdag, januar 31, 2018 - 14:59