eller lokal konto

Virksomhetsrapport 2015

Kulturnæringsstiftelsen tildelte i 2015 til sammen 14 millioner kroner til 98 prosjekter.

Siden oppstarten høsten 2012 har Kulturnæringsstiftelsen gått inn med nærmere 58 millioner kr i til sammen 370 prosjekter. De første årene hadde vi, naturlig nok, en fokus på lokale initiativ. Det har gitt oss en oversikt over hva som skjer i kulturnæringen i Nord-Norge og på Svalbard. 

Basert på denne kunnskapen har vi i økende grad rettet blikket mot neste nivå, nemlig det å bidra til utvikling av bærekraftige strukturer. Til dels består det i å støtte opp om enkeltprosjekter som har et strukturbyggende fokus. Men i enda større grad består det i å identifisere aktører som kan kobles sammen og danne nye, varige strukturer.

 

Søndag, januar 24, 2016 - 16:05