eller lokal konto

Virksomhetsrapport for 2014

Kulturnæringsstiftelsen har gjennom 2014 bevilget omlag 16 millioner kroner til i alt 109 prosjekter.

Siden oppstarten høsten 2012 har Kulturnæringsstiftelsen gått inn i 270 prosjekter. Det har gitt oss en god oversikt over kulturnæringen i Nord-Norge; hvilke aktører som er på banen og hva som rører seg på grasrotnivå innen film, musikk, litteratur, scenekunst og visuell kunst. Ikke minst har vi fått et godt bilde av utfordringene i dette segmentet. Basert på denne kunnskapen utvikler vi kontinuerlig vår strategi.

I 2014 ble prosjekter som skaper nye koblinger mellom kultur, kulturnæring og annen næring prioritert. Det vil vi fortsette med i 2015. Samtidig vil vi legge økt vekt på prosjekter som bidrar til bærekraftige strukturer i en næring preget av små og sårbare aktører. Det er et klart signal til våre søkere.

Torsdag, februar 26, 2015 - 09:54