eller lokal konto

Virksomhetsrapport for 2013 publisert

Vi møter et stort engasjement fra aktører med spennende satsinger, og siden oppstarten i september 2012 har Kulturnæringsstiftelsen gått inn i 161 prosjekter med til sammen 28 millioner kroner i tilskudd, investeringer og lånegarantier.

Høsten 2012 etablerte SpareBank 1 Nord-Norge den første private stiftelsen i Norge – og Europa – helt og holdent dedikert til kulturnæring. At det settes av et nisifret beløp med privat kapital til et slik formål er unikt, ikke bare i norsk, men også i europeisk sammenheng. Vi er sikre på at dette er en lønnsom investering. Med et økende antall arbeidsplasser er kulturnæringen en stadig viktigere økonomisk faktor. Videre har kultur en egenverdi som fremmer livskvalitet og bolyst i samfunnet banken opererer i. Sist, men ikke minst, mener vi dette er en næring som i økende grad vil få betydning for produktiviteten i andre sektorer i "den kreative økonomien" verden er på vei inn i.

Det viktigste virkemidlet til Stiftelsen er tilskudd til utviklingstiltak. Det er gitt tilskudd til et stort spekter av prosjekter i Nord-Norge og på Svalbard innen litteratur, visuell kunst, musikk, film og scenekunst -i tillegg til tverrfaglige satsinger. Gjennomsnittsstørrelsen på tilskuddene har vært i underkant av 200 000 kroner, mens noen av de største utviklingsprosjektene, slik som KaviarFactory på bildet, har mottatt nærmere en million kroner.   

Kulturnæringsstiftelsen har ambisjoner om å være mer enn en finansiell ordning. Vi er i dialog med myndigheter og organisasjoner om viktige initiativer og samarbeidsprosjekter. Sammen med Innovasjon Norge, Tromsø kommune og flere andre har vi arrangert musikk- og videoprosjektet NN+. Vi har samarbeidet med Intro-fondet om Business Bootcamp og andre utviklingsprosjekter og med Nordnorsk Filmsenter om støtte til kort- og dokumentarfilm. I mars 2013 tok Stiftelsen initiativ til og støttet det første bransjetreffet for nordnorsk filmindustri som ble arrangert i Bodø. Vi tok også initiativ til et samarbeid med Norsk kulturråd om en aspirantordning som blant annet Tromsø internasjonale filmfestival og Dansearena Nord i Hammerfest har dratt nytte av. I tillegg til dette investerer Kulturnæringsstiftelsen i spillefilm. Hittil har Stiftelsen gått inn i fire filmer med til sammen 2,8 millioner kroner, alle disse vil ha premiere i løpet av 2014.  

Mandag, januar 27, 2014 - 14:21