eller lokal konto

Viktig melding til filmbransjen i Nord-Norge

VIKTIG INFO: Som de fleste av dere vet er Kulturnæringsstiftelsen nå inne i sitt siste driftsår. Etter dette vil virksomheten inngå i SpareBank 1 Nord-Norges nye modell for bankens samfunnsutbytte som er under utarbeidelse.

Stiftelsen har lite frie midler igjen, og det er derfor dessverre ikke mulig for oss å gjennomføre en utlysning til utviklingstiltak for filmindustrien våren 2018. Vi har bundet opp betydelige midler i forpliktelser innen film nå i år, blant annet til Filmfond Nord, NORTH, FILMLAB, Bransjetreff, Below Zero, ESoDoc med mer. Vi har også planer om å rette noen midler mot andre fellestiltak for den nordnorske filmbransjen – i den grad vi har midler tilgjengelig når sluttregnskapet gjøres opp.

Film er det området vi har brukt desidert mest midler på gjennom snart seks år. Når vi ser tilbake er det investert 6,9 millioner kroner i kinofilm, det er gitt fire millioner kroner i støtte til kort og dokumentar, det er satt av 4,5 millioner kroner i fondsmidler til Filmfond Nord, det er bevilget 7 millioner kroner i støtte til utviklingstiltak for filmindustrien og 900 000 kr til North. I tillegg er det gitt tilskudd til talentsatsinger, NN+, bransjetreff og flere andre ekstraordinære satsinger hvor film inngår.

I vår er det kun en liten utlysning på scenekunst, og søknadsfristen er fremskyndet til 1. mars. Det vil være mulig å søke på tverrfaglige prosjekter der scenekunst er med – som også kan inneholde en filmkomponent.  

Det er ikke noe dramatikk i avrundingen av Kulturnæringsstiftelsens virksomhet, men en følge av at banken ønsker å lage en ny modell for hele sitt samfunnsengasjement – der kultur og kulturnæring vil bli med videre. Mer info om det vil komme fra banken selv når de har sin nye modell klar. 

Torsdag, januar 11, 2018 - 11:18