eller lokal konto

Velkommen til vår nye webside

Kulturnæringsstiftelsen har, sammen med Kunststiftelsen og Sparebankstiftelsen, laget en felles hjemmeside for de tre SpareBank 1 Nord-Norge-stiftelsene. Websiden er publisert 7. desember.

Kulturnæringstiftelsen retter seg i første rekke mot kunstnere og næringsutøvere som vil søke støtte til ulike prosjekter til fremme for kulturnæringen i Nord-Norge. Websiden inneholder derfor informasjon om virkemidler, målgrupper, søknadskriterier og frister. Kjernen i dette er et nyutviklet elektronisk søknadsskjema som skal gjøre arbeidet enklere både for søker og for saksbehandler. Informasjon som legges inn er dessuten knyttet opp til en database, noe som gjør det enkelt å lage statistikk og figurer over tildelinger. Websiden har også en egen nyhetsside som blant annet vil presentere løpende prosjektresultater.

Sparebankstiftelsen er først og fremst en egenkapitalstiftelse for å styrke det nordnorske eierskapet SpareBank 1 Nord-Norge. Stiftelsen vil imidlertid også kunne yte gaver til allmennyttige formål innenfor rammen av årets overskudd i stiftelsen. Det vil i så fall informeres om dette på denne websiden. 

Kunststiftelsens hjemmeside inneholder et bildearkiv med presentasjon av utvalgte kunstverk og omtale av kunstnerne som her gjøres tilgjengelig. Kunststiftelsen vil ikke dele ut midler. Websiden er under utarbeidelse og vil publiseres senere. 

Websiden er utviklet i samarbeid med Lundblad Media AS på design og Ramsalt Lab på teknisk utvikling.   

Fredag, desember 7, 2012 - 11:06