eller lokal konto

Tildelinger våren 2015

Foto: Torgrim Rath Olsen
Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gir til sammen fem og en halv millioner kroner til film, scenekunst og tverrfaglige prosjekter.

Innen film gir Kulturnæringsstiftelsen tilskudd til to prosjekter som går ut på å utvikle bedre distribusjonsmuligheter for nordnorsk film. Det ene prosjektet er i regi av Tromsø internasjonale filmfestival. TIFF ønsker å videreutvikle eksisterende kompetanse på kjøp og salg av film i retning av å kunne tilby distribusjon for nordnorske produsenter. I det andre prosjektet ønsker filmprodusenten MerFilm å se på teknologiske løsninger for salg av film direkte fra produsent til forbruker. 

Stiftelsen gir også støtte til et prosjekt på Helgeland som ønsker å bygge strukturer for kommersiell TV-produksjon. Et annet prosjekt som kan nevnes er utvikling av et spill i forbindelse med en ny film om Pelle Politibil som vil ha premiere under Bodø bys 200-årsjubileum i 2016.

Radart – en organisasjon som samler frie scenekunstnere i nord – fikk god uttelling. Et av de største prosjektene skjer i regi av Radart selv og går ut på å utvikle nedslagsfeltet for den frie scenekunsten gjennom flere forestillinger til et bredere publikum. Et annet viktig prosjekt er FLYT ledet av Ferske Scener. FLYT går ut på å utvikle nye organisasjonsmodeller for kunst- og kulturproduksjon – kunnskap som vil kunne være nyttig også for annen kreativ kunnskapsvirksomhet.

I Alta får Arktisk Scene AS tilskudd til to prosjekter. Det ene av disse går ut på å iscenesette en forestilling mellom dansekunstnere og gravemaskinmiljøet i Alta. På denne måten ønsker de å bryte ned grensene mot lokalt næringsliv og å vinne nytt publikum, samtidig som det produseres innovativ og god kunst.

Det ble også gitt støtte til flere, større tverrfaglig satsinger. En av disse er etablering av virtuelle tjenester til kulturnæringsbedrifter. Hermetikken Kulturnæringshage, som har erfaring med å bistå små aktører på små steder, ønsker å bygge opp en plattform og et sett av tjenester som på sikt kan ha hele Norge som målområde. I Honningsvåg får Perleporten Kulturhus 250 000 kroner til å utvikle et markedsprogram for forestillingen Our Northernmost Life. Kafeteateret, som gir kunnskap om stedet og livet lengst nord i Norge – formidlet gjennom sang, dans, humor og alvor – retter seg mot en kvart million turister som besøker Nordkapp årlig.

 

Mandag, juni 22, 2015 - 14:04