eller lokal konto

Tildelinger våren 2014

Foto: Morten Albertsen
38 søkere innen film, scenekunst og flerfaglige prosjekter får til sammen 6,3 millioner kroner.

Innen film og scenekunst mottok Stiftelsen som tidligere flest søknader fra Troms. Det er ikke tvil om at mange aktører nettopp innen disse fagområdene har samlet seg i Tromsø-regionen, mens visuell kunst – som ikke var utlyst denne gangen – står sterkere i Nordland. Det er også interessant å merke seg at det kommer mange tverrfaglige søknader fra Finnmark.  

Mer informasjon og en liste over alle prosjektene som mottok støtte finner du i vedlegget under. 

 

Onsdag, august 6, 2014 - 11:04