eller lokal konto

Rekordmange tildelinger høsten 2014

Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gir til sammen ni millioner kroner til over 60 prosjekter innen musikk, litteratur og visuell kunst.

- Denne gangen var det rekordmange søknader, og blant de som har fått tilskudd er det flere spennende prosjekter som viser at Nord-Norge er et attraktivt sted å bo og virke også for de som satser på det internasjonale markedet, sier daglig leder Bjørn Eirik Olsen. 

En rekke nordnorske musikkartister mottar støtte for å markedsføre seg internasjonalt, slik som Anneli Drecker, ThebandcalledOh, Elle Márjá Eira og Biru Baby. Det var også flere prosjekter innen apputvikling med stort salgspotensial. Etter å ha lansert en elektronisk gitarbok, skal MuApps i Tromsø utvikle et nytt produkt for å hjelpe sangere, musikere, tekstforfattere og produsenter å samarbeide om å lage sanger. Øvingsprogrammet ChoralPractice fra Bodø retter seg på sin side mot et marked på om lag 60 millioner korsangere globalt. Vi ser også at mange internasjonale kapasiteter velger å bosette seg i landsdelen, slik som den anerkjente filmskaperen Christine Cynn (kjent fra dokumentarfilmen The act of killing), sier Olsen. Cynn får støtte fra Kulturnæringsstiftelsen til et framtidsscenario for arktis som involverer kunstnere, forskere og nye teknologiske plattformer. 

- Jeg har stor tro på det «arktiske» som merkevare, og jeg er glad for at mange av søkerne trekker det arktiske frem i sine satsinger. Her mener jeg at kulturnæringen kan gå foran og bane vei for øvrig næringsliv, sier styreleder Marit Reutz.  

Nordnorsk kunstmuseum skal åpne en kunsthall på Svalbard, og i den forbindelse går Stiftelsen inn med 400 000 kroner for å etablere et internasjonalt artist in residence-program. Vi tror at Svalbard kan spille en rolle for å sette kunst og kultur sterkere på kartet i den nasjonale nordområdesatsingen – som døråpner, som imagefaktor og som ny næring, sier Reutz.

Se også pressemelding med liste over samtlige mottakere under. 

Tirsdag, desember 9, 2014 - 16:28