eller lokal konto

Programmet til Kulturnæringskonferansen er klart

Det er allerede godt over 200 deltakere, så her kan det bli fullt.

Da Kulturminister Thorhild Widvey deltok på en workshop i regi av Kulturnæringsstiftelsen tidligere i år - sammen med et knippe kulturnæringsaktører som hadde mottatt penger fra oss - fødtes ideen til en nasjonal kulturnæringskonferanse. Denne materialiserer seg nå. 

Konferansen vil belyse ulike sider ved kulturnæringenes virksomhet og gi faglig innsikt og interessante eksempler på ulike veier mot levedyktige kulturnæringer. Som det kommer frem av programmet blir det innlegg fra forskere, kulturnæringsaktører og private og offentlige aktører som på ulike måter kan fremme etablering og utvikling av kulturnæringene under overskriftene:

  • Finansiering – privat og offentlig 
  • Kulturnæringene, reiseliv og andre næringer 
  • Kunstner, gründer og entreprenør 
  • Kulturnæringer i internasjonale markeder

Det blir også mange flotte kulturinnslag, og en stor sjømatbuffet mandag kveld. 

Påmeldingsfristen er 15 mai. Mer info og påmeldingsskjema finner du her

Torsdag, mai 8, 2014 - 15:49