eller lokal konto

Offentliggjøring av tildeling våren 2016

Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gir 5,4 millioner kroner til film, scenekunst og tverrfaglige prosjekter i vårens tildelingsrunde.

Mye tyder på at nordnorsk filmindustri er i ferd med å løfte seg. Dokumentarfilmer blir lagt merke til internasjonalt og flere store, lovende spillefilmprosjekter er på gang.

Den nordnorske filmbransjen var sterkt til stede med flere prosjekter på den prestisjetunge dokumentarfilmfestivalen Doc/Fest i Sheffield 10. – 15. juni. Det viser at man har lykkes med å finne gode historier, dokumentere disse og få oppmerksomhet internasjonalt. I vårens tildelingsrunde har seks kort- og dokumentarfilmer fått støtte. Flere av disse omhandler aktuelle tema som flyktningeproblematikk og terror. Og endelig skal det lages en dokumentar i kinolengde om den samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää.  Blant initiativene som får støtte, er også en dokumentar om elektropopmiljøet i nord som satte sitt preg på utviklingen av musikkfeltet nasjonalt og internasjonalt tidlig på nittitallet.

Det satses også på å bygge kompetanse innen produksjon av TV-serier i landsdelen. Alfred Film får tilskudd for å starte opp med TV-serieproduksjon fra sin base i Brønnøysund og Tromsø. Tromsøbaserte Koko Film ønsker på sin side å satse på en dokumentarserie for barn tatt opp på Svalbard.

Kulturnæringsstiftelsen ønsker å bidra til bransjebygging gjennom å gi tilskudd til bransjetreff på barnefilmfestivalen «Verdens Beste» i Tromsø, til utviklingsverkstedet «ESoDoc» i regi av Nordnorsk Filmsenter og til «Storyboomers lab» under Nordkapp Filmfestival i regi av filmselskapet Orto Polare. Videre gis det tilskudd til et sirkumpolart samarbeid – The Arctic Film Circle – innen urfolksfilm, og til etablering av «Arctic Moving Image & Film Festival» i Harstad, en festival med vekt på kunnskapsformidling og diskusjon.

Prosjekter som ønsker å etablere lokale visningssteder for film som Kulturnæringsbasen på Vega, samt Kurant Visningsrom i Tromsø mottar også støtte.

Over år har det blitt etablert et unikt scenekunstmiljø i Stamsund. Denne tildelingsrunden mottar blant annet Teater Nor og Eilertsen & Granados Teaterkompani midler til renovering og infrastrukturer. Også Marianne Thallaug Wedseth får støtte til å restaurere et bygg som kan benyttes av teatermiljøet i Stamsund.  

Etter fire års drift er Kulturnæringsstiftelsen nå inne med omlag 65 millioner kroner i til sammen 420 prosjekter. Det har skapt vekst og optimisme i kultursektoren, og det stimulerer til kreativitet også i annen næring. 

Liste over de 46 som har fått støtte finnes i pressemeldingen under. 

Torsdag, juni 16, 2016 - 12:43