eller lokal konto

Nye 8 millioner kroner til kulturnæringen i nord

58 prosjekter innen musikk, litteratur og visuell kunst får tildelt støtte

Dette er andre gangen vi lyser ut midler for musikk, litteratur og visuell kunst. Som forventet øker antall søknader, mens størrelsen på prosjektene går ned. Årsaken er nok at søkerne har sett at vi holder en nøktern hånd på pengesekken, ettersom vi har mange fagfelt og et stort geografisk område å dekke, sier daglig leder Bjørn Eirik Olsen.  

Samtidig savner vi de virkelig store satsingene. Her kommer vi etter hvert til å kjøre spissere utlysninger, kanskje med bruk av anbud der aktører inviteres til å gå sammen om å løse spesielle utfordringer. Vi jobber også med å dra i gang nordnorske bransjetreff innen de ulike kulturnæringsfeltene, noe vi tror vil kunne bidra til samarbeid om større prosjekter.

Alt i alt er det en helt klar tendens til at Nordland fylke er størst på visuell kunst og Troms fylke på musikk. Finnmark den store vinneren innen flerfaglige prosjekter, mens vi dessverre ikke mottok søknader fra Svalbard denne runden.

Mandag, desember 2, 2013 - 12:00