eller lokal konto

Ny utlysning høsten 2013

Kulturnæringsstiftelsen åpner nå sin tredje utlysning
Temaområdet for utlysningen er litteratur, musikk og visuell kunst - samt tverrfaglige prosjekter med utgangspunkt i en av disse.  Målgruppen er profesjonelle utøvere, produsenter og organisasjoner. Se meny for nærmere informasjon om søknadsprosedyrer og om hvem som kan søke.
 

Søknadsfrist er 1. oktober.

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål knyttet til søknade.  

Fredag, august 23, 2013 - 11:36