eller lokal konto

Nå er utlysningen for film og scenekunst klar

Vi lyser ut midler til prosjekter og virksomheter innen film og scenekunst. Søknadsfristen er 15. april

Film

Innen film har vi for 2013 følgende virkemidler:    

  • Tilskudd til utviklingstiltak – inntil 1,5 millioner kr
  • Tilskudd til kort- og dokumentarfilm – inntil 600 000 kr
  • Investering i spillefilm – ca 3-4 millioner kr 

​For nærmere informasjon om utlysningen innen film, se eget vedlegg. 

Scenekunst

I 2013 vil vi tildele inntil 4,5 millioner kr til scenekunst (teater, dans, performance).

For scenekunst gjelder Stiftelsens generelle tildelingskriterier og krav om allmennytte.  

Webbasert søknadsskjema legges ut medio mars. 

Onsdag, februar 20, 2013 - 13:21