eller lokal konto

Med tro på kulturnæringen

Gjennom å satse 100 millioner kroner på utvikling av kulturnæringen i nord, så signaliserer landsdelens største kommersielle aktør – SpareBank 1 Nord-Norge – at banken har tro på denne næringen.

Vi har tro på kulturnæringen som en viktig økonomisk faktor gjennom et økende antall arbeidsplasser, vi har tro på at kulturen har en egenverdi som fremmer livskvalitet og bolyst, og – sist men ikke minst – så har vi en tro på at dette er en næring som kan ha betydning for produktiviteten i andre sektorer som industri, tjenesteyting og offentlig sektor. Det som kjennetegner kulturnæringsutøvere er høy kreativitet og et stort personlig engasjement i yrket. Her har andre næringer mye å lære.

Norsk næringsliv må spille på flere strenger for å kunne konkurrere med lavkostland i en global økonomi. Det må satses på humankapital og kreativitet, ikke bare råvareproduksjon hvis vi ønsker å ligge i front i den kreative økonomien verden er på vei inn i. Kulturnæringen kan her ta en helt ny rolle i det økonomiske landskapet. Her er kloke politiske grep og prioriteringer på nasjonalt nivå nødvendig, med store muligheter for de som regjerer landet etter valget.  

Les hele kronikken, som var publisert i en rekke nordnorske aviser, under.

Torsdag, oktober 3, 2013 - 15:45