eller lokal konto

Mangfold, tillit og deling skaper kreativ næring

63 spennende kulturnæringsprosjekter får til sammen 6,5 millioner kroner i høstens tildelingsrunde

Siden oppstarten i 2012 har Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge gått inn med til sammen 85 millioner kroner i 600 kulturnæringsprosjekter. Midlene har gått til entreprenørskap, markedsutvikling og ulike former for produksjons-, visnings- og salgsarenaer.

Høstens tildeling har blant annet hatt fokus på litteratur. Den internasjonale litteraturfestivalen Ordkalotten får 140 000 kroner som skal brukes til å nå et større og bredere publikum. Orkana Forlag i Stamsund får 120 000 kroner til etablering av såkalt «Open-access-publisering» som dreier seg om å nå bedre ut til det akademiske publikum over hele verden.... 

Se pressemeldig og liste over alle tildelingene her

Tirsdag, desember 12, 2017 - 11:23