eller lokal konto

Kulturnæringsstiftelsen fyller tre år!

Den 10. september 2012 hadde Kulturnæringsstiftelsen sin første virkedag. Siden har vi gått inn med om lag 50 millioner kroner i mer enn 300 prosjekter, og resultatene begynner å vise seg.

I tillegg til å fange opp initiativer fra grasrota har Stiftelsen jobbet proaktivt. Vi initierer prosjekter og har inngått strategisk samarbeid med bransjeorganisasjoner og myndigheter på regionalt og nasjonalt nivå. Prosjektene retter seg i stor grad mot bransjebygging, infrastrukturer, entreprenørskap og markedsføring.

Satsingen – som er en del av SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsengasjement – setter spor etter seg, og vi registrerer optimisme og vekst i den kreative sektoren i nord. Vi ser også at mye av denne kreativiteten sprer seg til annet næringsliv. Kunst er ikke lenger noe som bare henger på veggen og kulturproduksjonen foregår ikke lengre «backstage». Kulturproduksjon og kreative prosesser er i ferd med å bli en helt sentral del av det nye, internasjonale nord.  

Kulturnæringsstiftelsen har nå opparbeidet en helt unik kunnskap om det som rører seg innenfor vår sektor i nord. Vi kjenner nå aktørene, vi øyner mulighetene og vi har – sist men ikke minst – fått erfare svakhetene i det nordnorske kulturnæringslandskapet.

Vi begynner å få et bilde av hva og hvem som lykkes. Fremover vil vi se etter de initiativene som har en «motor», de som evner å bygge relasjoner, de som ikke ser landegrenser og de som tenker langsiktig.

Vi gleder oss til fortsettelsen! 

Torsdag, september 10, 2015 - 14:29