eller lokal konto

Første tildeling av midler

Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge har gjort sin første tildeling av midler på til sammen 9 millioner kroner. Målområdet for tildelingen har vært litteratur, musikk og visuell kunst samt flerfaglige prosjekter. Det kom inn til sammen 115 søknader og det bevilges penger til 45 av disse.

 

Det var mange spennende søknader, sier daglig leder Bjørn Eirik Olsen, og vi har prioritert aktive kulturnæringsutøvere og produksjons- og markedsføringsapparatet rundt disse. Vi har sett etter faglig kompetente søkere som viser stå-på-vilje, som tenker nytt og som samarbeider for å gjøre seg selv og andre bedre. Internasjonalt samarbeid og markedsføring har også blitt vektlagt. Stiftelsen ønsker å bidra til at gode ideer virkeliggjøres, og at aktørene øker sin profesjonalitet som næringsutøvere.   

Onsdag, mars 6, 2013 - 15:52