eller lokal konto

Fokus på bransjebygging innen film og scenekunst i vårens tildelingsrunde

Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gir 6,6 millioner kroner til film, scenekunst og tverrfaglige prosjekter i vårens tildelingsrunde.

Det produseres god film i Nord-Norge for tiden, noe som bekreftes av visninger på Berlinalen og andre internasjonale filmfestivaler. Men mange av de støttefunksjonene som er nødvendig for å bygge en bærekraftig bransje finnes fortsatt ikke i nord. Denne søknadsrunden har Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge derfor valgt å gi støtte til flere aktører som på ulike måter ønsker å tilby sine tjenester til filmprodusentene. 

Med en bransje bestående av små aktører er det også nødvendig å satse på co-produksjon med større norske og internasjonale filmselskaper for å styrke filmbransjen i nord. Filmfond Nord får midler til å drive prosjektet «NORTH» som skal fremme denne typen co-produksjon - et bransjebyggende prosjekt, der Innovasjon Norge og Kulturnæringsstiftelsen hver går inn med 300 000 kroner årlig i tre år. 

Scenekunstnere har kompetanse på historiefortelling og imagebygging som kan være nyttig også for annet næringsliv. Kulturnæringsstiftelsen har i denne søknadsrunden gitt støtte til prosjekter som fremmer dette. Sadio Nord har gjennom flere år utviklet teater med utgangspunkt i lokal historie. Nå er selskapet blitt en del av et nettverk med reiselivsbedrifter, og Kulturnæringsstiftelsen har gitt 150 000 kroner til et prosjekt der Sadio Nord knytter historiefortelling opp mot turisme og opplevelsesindustri. I tillegg til dette har stiftelsen gitt 100 000 kroner til Markedspartner Nord AS, som sammen med scenekunstnere og tekstforfattere skal bygge historiefortelling rundt merkevaren Arctic Bivrost.

Etter fem års drift er Kulturnæringsstiftelsen nå inne med omlag 79 millioner kroner i til sammen 540 prosjekter. Det har skapt vekst og optimisme i kultursektoren, og det stimulerer til kreativitet også i annen næring. 

Torsdag, juni 29, 2017 - 13:40