eller lokal konto

Ekstra aspirantstipend til Nord-Norge

Kulturnæringsstiftelsen inngår et samarbeid med Kulturrådet om aspirantordning for unge kulturarbeidere. Det er institusjonene som søker og fristen er 1. mars.

Kulturrådet finansierer seks årlige stipend, og Kulturnæringsstiftelsen bidrar med et syvende stipend. Forutsetningen er at dette er øremerket Nord-Norge/Svalvard, og at det kommer i tillegg til Kulturrådets ordinære proioritering av søkere i dette området. 

Samarbeidet kom i gang da Sparebankstiftelsen kontaktet Kulturrådet i etterkant av lanseringen av ordningen i september 2012, og daglig leder Bjørn Eirik Olsen i Kulturnæringsstiftelsen er svært glad for å ha fått på plass et samarbeid.

- Kulturnæringsstiftelsen har vurdert et årlig stipend til en eller to kulturnæringsaspiranter som et mulig virkemiddel. Ettersom det vil være for krevende å opprette et eget apparat for å velge ut bare en eller to aspiranter i vår region, så er det nyttig for oss å samarbeide med Kulturrådet på dette området. De kriteriene som er annonsert for aspirantordningen til Kulturrådet er helt sammenfallende med de kriteriene vi ville valgt selv, seier Olsen.

Også i Kulturrådet ser en svært positivt på samarbeidet.

- Denne typen samarbeid er positivt for både oss og for kultursektoren. Jo flere aspiranter, jo flere framtidige kvalifiserte kandidater til stillinger i kunst- og kulturinstitusjonene med variert kulturell og sosial bakgrunn, seier seniorrådgiver Åshild Andrea Brekke i Kulturrådet.Stipendet vil gå inn i den allerede eksisterende aspirantordningen til Kulturrådet, der målet er å styrke rekruttering av utradisjonell kompetanse som kan fremme nye impulser og stimulere til nytenking og utvikling i alle deler av kultursektoren. Ordningen skal sikre en bredere sosial rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker.

Søknadsfristen er 1. mars. Mer informasjon og søknadsskjema finnes her.

Mandag, februar 18, 2013 - 11:49