eller lokal konto

To aspirantstillinger til Nord-Norge

Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) og Dansearena nord i Hammerfest er de heldige mottakerne av ettårige aspirantstipend fra Kulturrådet og Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

 

Ordningen som administreres av Kulturrådet omfatter i alt syv aspirantstillinger årlig, hvorav de to stillingene til Nord-Norge finansieres sammen med Kulturnæringsstiftelsen. Det var stor interesse for stipendene blant nordnorske søkere, og denne gangen trakk Tromsø Internasjonale Filmfestival og Danearena nord de lengste stråene.

Tromsø Internasjonale Filmfestival skal være det viktigste møtestedet for filmmiljøet i nordområdene, og skal fremme utvikling, rekruttering og kompetanseheving i filmbransjen.

- Aspirantstillingen vil tilføre oss russisk kompetanse som vi har et behov for, sier daglig leder Lisa Hoen. Vi har en rekke prosjekter i samarbeid med russiske aktører, blant annet kjører vi et Film fra nord-program og en stumfilmturné i Nordvest-Russland, St. Petersburg og Moskva.   

Også Dansearena nord, som er et nettverks- og kompetansesenter for dansekunst i Nord-Norge, er svært fornøyd med tildelingen.

- Det har stor betydning for oss at vi kan tilføre mer kapasitet i våre internasjonale prosjekter, forteller daglig leder Susanne Næss Nielsen. Det er viktig å sette dansekunsten i sammenheng med fagfelter i andre deler av Europa, og her vil aspiranten få viktige oppgaver.

Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge tok initiativ til samarbeidet med Kulturrådet for å få et ekstra trykk på satsingen i nord.

- Rekrutteringsstillinger som dette er viktig for kompetansebygging og satsing på nye områder. Vi har derfor inngått et samarbeid med Kulturrådet som sørger for ekstra muligheter for nordnorske søkere, sier daglig leder Bjørn Eirik Olsen i Kulturnæringsstiftelsen.  

Stipendene vil gå inn i den allerede eksisterende aspirantordningen til Kulturrådet, der målet er å styrke rekruttering av utradisjonell kompetanse som kan fremme nye impulser og stimulere til nytenking og utvikling i alle deler av kultursektoren. Ordningen skal sikre en bredere sosial rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker.

- Denne typen samarbeid er positivt for både oss og for kultursektoren. Jo flere aspiranter, jo flere framtidige kvalifiserte kandidater til stillinger i kunst- og kulturinstitusjonene med variert kulturell og sosial bakgrunn, sier seniorrådgiver Åshild Andrea Brekke i Kulturrådet.

Det vil bli en ny utlysning hvert år fremover, noe som betyr at mange miljøer vil kunne styrke seg på denne ordningen. 

Torsdag, april 4, 2013 - 12:54