eller lokal konto

Nyheter

Tekst og foto: Marte Hotvedt
- Jeg hadde ikke hatt en sjanse uten, sier musikkappgründer Stein Medby.
I løpet av året gikk stiftelsen inn med om lag 13,1 millioner kroner i til sammen 111 spennede kulturnæringsprosjekter i Nord-Norge og på Svalbard.
VIKTIG INFO: Som de fleste av dere vet er Kulturnæringsstiftelsen nå inne i sitt siste driftsår. Etter dette vil virksomheten inngå i SpareBank 1 Nord-Norges nye modell for bankens samfunnsutbytte som er under utarbeidelse.
63 spennende kulturnæringsprosjekter får til sammen 6,5 millioner kroner i høstens tildelingsrunde
Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gir 6,6 millioner kroner til film, scenekunst og tverrfaglige prosjekter i vårens tildelingsrunde.
Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gir til sammen over syv millioner kroner i høstens tildelingsrunde
Kulturdepartementet etablerer sammen med Fritt ord og Kulturnæringsstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge den nye stiftelsen Artica Svalbard som skal legge til rette for kunst- og kulturvirksomhet på Svalbard.
Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gir 5,4 millioner kroner til film, scenekunst og tverrfaglige prosjekter i vårens tildelingsrunde.
Kulturnæringsstiftelsen tildelte i 2015 til sammen 14 millioner kroner til 98 prosjekter.
Tove B. Myhre, Nordlys
Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gir seks og en halv millioner kroner til kulturnæring i høstens tildelingsrunde.
Den 10. september 2012 hadde Kulturnæringsstiftelsen sin første virkedag. Siden har vi gått inn med om lag 50 millioner kroner i mer enn 300 prosjekter, og resultatene begynner å vise seg.
Nordnorske produsenter som arbeider med spillefilm, animasjonsfilm, TV-serier og dokumentar kinofilm er invitert til et innspillsmøter omkring etablering av et nytt nordnorsk filmfond. Møtene holdes i Tromsø 18. september og Mosjøen 24. september. Dersom det er tilstrekkelig interesse for det vil det i tillegg holdes et innspillsmøte i Alta 25. september.

Sider