eller lokal konto

Kort- og dokumentarfilm

Til sammen seks til åtte kort- eller dokumentarfilmer vil i 2017 få en støtte på 100 000 kr hver.

 

Kulturnæringsstiftelsen vil velge ut prosjekter som anses å være strategisk viktige for nordnorsk filmindustri med tanke på ett eller flere av følgende kriterier:

  • Samarbeid i nordnorsk filmindustri
  • Kompetansebyggende effekt
  • Markedspotensial/internasjonalt potensial
  • Entreprenørskap/nyvinning

Kulturnæringsstiftelsen er i ferd med å etablere en samarbeidsavtale med NNFS. Stiftelsen vil få tilgang til informasjon om de prosjektene som har fått støtte fra NNFS. Vi vil da, med basis i kriteriene over og i lys av Stiftelsens vedtekter, velge ut de dokumentar- og/eller kortfilmene som vil få tilskudd fra oss. 

Prosjekter under «Kort- og dokumentarfilm» skal ikke søke Kulturnæringsstiftelsen. Det ivaretas av samarbeidsavtalen mellom NNFS og Stiftelsen, basert på søknadsmaterialet som sendes NNFS.

Søkere følger NNFS ordinære søknadsprosedyrer og frister (15. februar, 30. april og 15. oktober). Kulturnæringsstiftelsen vil foreta sin vurdering så snart det er praktisk mulig i etterkant av dette. Utvalget skjer blant de prosjektene som allerede har fått produksjonsstøtte hos NNFS.