eller lokal konto

Flerfaglige prosjekter

For inneværende søknadsfrist 1. mars 2018 kan vi finanseire flerfaglige prosjekter som har sin forankring i scenekunst. Her vil film og andre områder kunne være en del av prosjektet.

Scenekunst involverer mange former for kunst i sitt uttrykk. Scenekunst har dermed en viktig rolle i å bidra til cross-over effekter mellom fagområder, til samspill og til innovasjon, som igjen kan inspirere til nye former for interaksjon mot publikum, bedrifter og samfunn. Vi er derfor svært positive til flerfaglige prosjekter.