eller lokal konto

Administrasjonen

Administrasjonen i Kulturnæringsstiftelsen har bestått av daglig leder, kontorleder og prosjektrådgiver. I avslutningsfasen vinteren/våren 2019 er kun daglig leder ansatt.
Tidligere direktør i Nofima innen industri, bioteknologi, økonomi og markedsforskning, rådgiver innen kunnskapsledelse, fiskeriattache ved Den norske ambassaden i Tokyo og rådgiver/analytiker i Norges Eksportråd. En av landets fremste kjennere av japansk kultur og hovedinstruktør for Aikido i Norge.