Finn og søk

SpareBank 1 Nord-Norge skal være en pådriver for trivsel og skapervilje i regionen. SpareBank 1 Nord-Norge Fondet tilbakefører hvert år store deler av bankens overskudd til samfunnsnyttige formål i lokalsamfunnene hvor banken driver sin virksomhet. Dette gjøres blant annet gjennom følgende stiftelser som har som hoved- eller delmål å tildele gaver eller lån.

iStock Photo
Kulturnæringsstiftelsen hadde sitt siste ordinære driftsår i 2018.
Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.

I tillegg til de spesialiserte oppgavene underlagt de to stiftelsene over tildeles også gaver direkte fra SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsutbytte.