eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.
Med støtte fra SNN-stiftelsen har Vardø Friluftsforening invitert til friluftsarrangementer for barn, ungdom og barnefamilier gjennom hele 2016. 
Jubelen sto i taket da gjengen i Halsøy ILs HC-lag fikk overrakt en gave på 100 000 kroner fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Sider