eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.
Jubelen sto i taket da gjengen i Halsøy ILs HC-lag fikk overrakt en gave på 100 000 kroner fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.
I fjor høst fikk Sortland Frivilligsentral støtte til innkjøp av to taxisykler til Lamarktunet sykehjem. Syklene har vært flittig brukt gjennom hele sommeren, til stor glede for beboerne.

Sider