eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.
Fra og med mandag 9. januar kan du stemme på dine kandidater til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.
Ungt Entreprenørskap Nord-Norge har fått tre millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Sider