eller lokal konto

Kontakt oss

Sparebankstiftelsen SNN

Post sendes til: Postboks 10, 9251 Tromsø

Kontaktpersoner

Hans Olav Karde
daglig leder
mobil: 90151981
e-post: hok@snnstiftelsene.no

Rigmor Schjelderup Berntsen
kontorleder
mobil: 97703932
e-post: rigmor@snnstiftelsene.no

Faste kontordager: tirsdag og onsdag