eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen yter gaver til allmennyttige formål innenfor SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde.
Vi har gitt 25 000 kroner i støtte til oppføring av ei sikrings- og grillbu ved turmålet Varden på Veggfjellet.
De omlag 100 innbyggerne i Aspåsen boligfelt på Halsa har fått 100 000 kroner til å etablere ny lekeplass i feltet.

Sider