eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen yter gaver til allmennyttige formål innenfor SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde.
Ti unge kulturtalenter er tildelt stipend fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.
For tredje året på rad har vi bidratt med støtte til Finnmark fylkeskommunes sommerskoler for elever i videregående skole.

Sider