eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.
I fjor høst fikk Sortland Frivilligsentral støtte til innkjøp av to taxisykler til Lamarktunet sykehjem. Syklene har vært flittig brukt gjennom hele sommeren, til stor glede for beboerne.
Rossfjord sykehjem har fått støtte til møbler og inventar til nytt lysthus, og grusdekke og asfalt i sansehagen.

Sider