eller lokal konto

Målgrupper (Høst 2017)

Våre tilskuddsmidler rettes primært mot profesjonelle kulturnæringsutøvere i Nord-Norge og på Svalbard.

Målgruppen er profesjonelle utøvere, produsenter og organisasjoner, inklusive søkere som er i ferd med å etablere seg som profesjonelle aktører eller produsenter. 

Normalt faller offentlige institusjoner, biblioteker og museer utenfor målgruppen. Frivillige, lag og foreninger henvises til andre finansieringskilder som for eksempel SpareBank 1 Nord-Norge Fondet.

Prioriterte tema

Vi retter oss mot ulike målgrupper til hver søknadsfrist.

Vår 2017
Målområdet for tildelingen våren 2017 var filmindustri og scenekunst, samt tverrfaglige prosjekter med forankring i et av disse områdene.    

Info om vårens tildelingsrunde finner du her.

Høst 2017
Målområdet for utlysningen høsten 2017 er musikk, litteratur og visuell kunst, samt flerfaglige prosjekter med forankring i ett av disse områdene

Søknadsfristen er 1. oktober 2017, og søknadsskjema vil være tilgjengelig fra ca 20. august.