eller lokal konto

Kulturnæringsstiftelsen

iStock Photo
Kulturnæringsstiftelsen skal bidra til allmennyttig utvikling av kulturnæringen innenfor SpareBank 1 Nord-Norges forretningsområde.

Stiftelsen vil tildele inntil 20 millioner kroner årlig til utvikling av kulturnæringen i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard. Tildelinger vil skje gjennom økonomisk støtte til kulturnæringsvirksomhet og kulturnæringsfremmende aktiviteter, i enkelte tilfeller også gjennom investeringer og lån. 

Neste søknadsfrist er 1. oktober 2017 - For litteratur, musikk og visuell  kunst, samt tverrfaglige prosjekter med utgangspunkt i en av disse

Søknadsskjema åpnes ca 20. august.

58 prosjekter innen musikk, litteratur og visuell kunst får tildelt støtte
Mer privat kapital i kulturlivet vil etter vår vurdering kunne styrke både kulturen og samfunnsøkonomien. Men da må regjeringen lage incentiver og regelverk som gjør det logisk og lønnsomt for næringsliv og privatpersoner å rette kapital inn mot kulturlivet.

Sider