eller lokal konto

Kulturnæringsstiftelsen

iStock Photo
Kulturnæringsstiftelsen skal bidra til allmennyttig utvikling av kulturnæringen innenfor SpareBank 1 Nord-Norges forretningsområde.

Stiftelsen vil tildele inntil 20 millioner kroner årlig til utvikling av kulturnæringen i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard. Tildelinger vil skje gjennom økonomisk støtte til kulturnæringsvirksomhet og kulturnæringsfremmende aktiviteter, i enkelte tilfeller også gjennom investeringer og lån. 

Neste søknadsfrist er 1. oktober 2017 - For litteratur, musikk og visuell  kunst, samt tverrfaglige prosjekter med utgangspunkt i en av disse

Søknadsskjema åpnes ca 20. august.

Foto: Torgrim Rath Olsen
Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gir til sammen fem og en halv millioner kroner til film, scenekunst og tverrfaglige prosjekter.
Kulturnæringsstiftelsen har gjennom 2014 bevilget omlag 16 millioner kroner til i alt 109 prosjekter.

Sider