eller lokal konto

Kulturnæringsstiftelsen

iStock Photo
Kulturnæringsstiftelsen skal bidra til allmennyttig utvikling av kulturnæringen innenfor SpareBank 1 Nord-Norges forretningsområde.

Stiftelsen vil tildele inntil 20 millioner kroner årlig til utvikling av kulturnæringen i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard. Tildelinger vil skje gjennom økonomisk støtte til kulturnæringsvirksomhet og kulturnæringsfremmende aktiviteter, i enkelte tilfeller også gjennom investeringer og lån. 

Neste søknadsfrist er 1. oktober 2017 - For litteratur, musikk og visuell  kunst, samt tverrfaglige prosjekter med utgangspunkt i en av disse

Søknadsskjema åpnes ca 20. august.

Den 10. september 2012 hadde Kulturnæringsstiftelsen sin første virkedag. Siden har vi gått inn med om lag 50 millioner kroner i mer enn 300 prosjekter, og resultatene begynner å vise seg.
Nordnorske produsenter som arbeider med spillefilm, animasjonsfilm, TV-serier og dokumentar kinofilm er invitert til et innspillsmøter omkring etablering av et nytt nordnorsk filmfond. Møtene holdes i Tromsø 18. september og Mosjøen 24. september. Dersom det er tilstrekkelig interesse for det vil det i tillegg holdes et innspillsmøte i Alta 25. september.

Sider