eller lokal konto

Søknadskriterier

Performance "Nord Rute" av Ross Adams på Barents Spektakel 2010

Søker oppfordres til å lese disse punktene nøye. Søknader som ikke tilfredsstiller krav til formalia, og som ikke treffer de kriteriene som gjelder for Stiftelsen, vil ikke være strøtteberettiget. 

Les også kapittelet om målgrupper nøye. 

Ta gjerne kontakt med oss før eller under søknadsskrivingen dersom det er noe du lurer på.